неделя 15-12-2019

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 12-12-2019

Поделение „ВиК”АД - ПП ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР И С.ГАЛАТА НА 12.12.2019г. ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ДВЕТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР И С.ГАЛАТА ОТ 10.00 ЧАСА ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 11-12-2019

Поделение Поради авария на ул."Неофит Рилски", ще бъде спряно водоподаването за ул."Неофит Рилски" и ул."Скобелевска", на 11.12.2019г. от 9.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 10-12-2019

Поделение Във връзка с продължителното засушаване и силно намаляване на дебита на водоизточника за с.Малиново на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор - "ВиК" АД гр.Ловеч и ал.2, т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА №4 от 14.09.2004г., за условията и реда за пресъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи: се въвежда режим на водоподаване на част от с.Малиново, а именно кв."Чуката", ул."Л.Каравелов" след Болницата, ул."Даскал Спас" и ул."Изгрев" като водоподаването ще бъде осигурено през два/2/ дни от 15.00ч. до 20.00ч. считано от 11.12.2019г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 10-12-2019

Поделение На 10.12.2019г. ще бъде преустановено водоподаването за с.Горско Сливово поради авариен ремонт на уличен водопровод РЕ 90 на ул.Георги Димитров от 09:00 до 16:00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 06941 24 70 и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 06-12-2019

Поделение Поради авария на ул."Пано Рогозаров" 78 ще бъде спряно водоподаването за южната част на кв."Гозница" на 06.12.2019г от 15.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 05-12-2019

Поделение Поради авария на ул "Съйко Съев" 10, ще бъде спряно водоподаването по същата улица от нафто-пункта до фото "Алекс" на 05.12.2019г от 16.00ч. до отстраняване на аварията

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 05-12-2019

Поделение ПП ТЕТЕВЕН „ВиК”АД гр.Ловеч съобщава,че поради авария на ул.СТАРИЯТ ДЪБ, КВ.ПОЛАТЕН ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА КВ.ПОЛАТЕН НА 05.12.2019г. от 10.30ч. ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 02-12-2019

Поделение Поради авария на водопроводно отклонение на фирма "Бонмикс", ще бъде спряно водоподаването от фирма "Фениксинверс" в посока Пречиствателна станция на "ВиК" и "Умаревско шосе" на 03.12.2019г от 9.00ч. до 12.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 02-12-2019

Поделение Поради авария на ул."Т.Каблешков" 59 е спряно водоподаването за ул."Т.Каблешков" на 02.12.2019г от 7.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 28-11-2019

Поделение Поради авария на ул."Кирил и Методий" 22 ще бъде спряно водоподаването за ул."Кирил и Методий" между ул."Търговска" и бул."България" на 28.11.2019г от 9.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 27-11-2019

Поделение Поради авария на ул."Матей Кръстев" 28 ще бъде спряно водоподаването за кв.Продимчец 27.11.2019г от 11.30ч. до 13.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 27-11-2019

Поделение ПП ТЕТЕВЕН „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА УЛИЦА „ИЛИЯ ТЕМЕЛСКИ” ГР. ТЕТЕВЕН НА 27.11.2019г. ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ВСИЧКИ УЛИЦИ ОТ ВИСОКА ЗОНА ОТ 10.00 ЧАСА ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 27-11-2019

Поделение Поради авария на ул."Пано Рогозаров" 65 ще бъде спряно водоподаването за южната част на кв."Гозница" на 27.11.2019г от 9.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 21-11-2019

Поделение Поради реконструкция на ул."Баховско шосе" ще бъде спряно водоподаването за ул."Баховско шосе" и вилната зона на 21.11.2019г от 10.00ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 21-11-2019

Поделение Поради реконструкция на ул."Беню Цонев" ще бъде спряно водоподаването на бл.213 вх,А,Б В и 214 вх.А,Б,В и Г на 21.11.2019г от 9.00ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 20-11-2019

Поделение Поради реконструкция на ул."Беню Цонев" ще бъде спряно водоподаването на бл.213 вх,А,Б В и 214 вх.А,Б,В и Г на дата 20.11.2019г от 9.30ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 19-11-2019

Поделение Поради възникнала аварийна ситуация на ул."В.Хашнова" 10 ще бъде спряно водоподаването от ДГ "М.Сиркова" за кв."Вароша" и кв."Дръстене" на 19.11.2019г от 11.00ч. до 13.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 19-11-2019

Поделение Поради реконструкция на ул."Беню Цонев" ще бъде спряно водоподаването на бл.213 вх,А,Б В и 214 вх.А,Б,В и Г на дата 19.11.2019г от 9.30Ч. до 17.00 ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 19-11-2019

Поделение Поради възникнала авария до бл.208 ще бъде спряно водоподаването от Салито за бул."Мизия" , бул."Освобождение" ж-к "Здравец" и ул."Баховско шосе" на дата 19.11.2019г от 9.00Ч. до отстраняване на аварията

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 18-11-2019

Поделение "ВиК"-АД гр.Ловеч съобщава, че се въвежда режим на водоползване в гр.Ловеч считано от 18.11.2019г., като водоподаването ще бъде спирано от 23.00ч. до 06.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ

0889 404 166

068 651 165


ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЛУКОВИТ

0889 404 139

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163

Работно време: 08.00 – 17.00В РАБОТНИ ДНИ


от 08:00 до 17:00

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

068 651 152

ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ

068 651 110

ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bgКак да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайн


Сертификати


плати on-line
плати on-line
   само за физически лица