понеделник 25-05-2020

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
  ИмеРазмерСвален
СвалиДекларация – Съгласие(DOC)54.50 KB1870
СвалиИскане сградно отклонение(DOC)33.50 KB1295
СвалиGDPR-Искане за предоставяне на лични данни (DOC) 634.31 KB838
СвалиGDPR-Искане за изтриване/заличаване на лични данни (DOC)634.76 KB553
СвалиGDPR-Заявление за достъп до лични данни (DOC)634.68 KB337
СвалиGDPR-Искане за коригиране на лични данни (DOC)634.35 KB289
СвалиGDPR-Декларация за предоставяне, обработка и съхр.на лични данни103.50 KB229
СвалиЗаявление регистрация/пререгистрация(DOC)44.00 KB208
СвалиЗаявление за електронна фактура(DOC)184.50 KB182
СвалиЗаявление за неначисляване на услуги (DOC)42.00 KB26
СвалиЗаявление за издаване на становише с изходни данни (DOC)35.00 KB18
СвалиЗаявление за Разрешително и Договор (DOC)37.00 KB18
СвалиЗаявление за Съгласуване на проект/скица (DOC)33.50 KB17