17 януари 2022 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
  ИмеРазмерСвален
СвалиДекларация – Съгласие(DOC)54,50 KB2295
СвалиИскане сградно отклонение(DOC)33,50 KB1682
СвалиGDPR-Искане за коригиране на лични данни (DOC)634,35 KB1343
СвалиGDPR-Заявление за достъп до лични данни (DOC)634,68 KB1262
СвалиGDPR-Искане за предоставяне на лични данни (DOC) 634,31 KB1222
СвалиGDPR-Искане за изтриване/заличаване на лични данни (DOC)634,76 KB894
СвалиЗаявление за електронна фактура(DOC)184,50 KB702
СвалиЗаявление регистрация/пререгистрация(DOC)44,00 KB616
СвалиGDPR-Декларация за предоставяне, обработка и съхр.на лични данни103,50 KB533
СвалиЗаявление за Разрешително и Договор (DOC)37,00 KB406
СвалиЗаявление за Съгласуване на проект/скица (DOC)33,50 KB404
СвалиЗаявление за издаване на становише с изходни данни (DOC)35,00 KB400
СвалиЗаявление за неначисляване на услуги (DOC)42,00 KB362