24 май 2022 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

при „ВИК“АД – гр.Ловеч

 

1.     Технически ръководител  - гр.Ловеч – 1 бройка

- ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Длъжността
“Технически ръководител”  с шифър и код съгласно НКПД – 31233003, се характеризира с организация на дейността по поддържане, експлоатация и ремонт на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец
- АВТОБИОГРАФИЯ  - по образец
- ДИПЛОМА – копие
3. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
- ДО 31.01.2022
4. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ
- „ВИК“ АД – гр.Ловеч ,  с адрес: гр.Ловеч, ул. Райна Княгиня № 1А
6. ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
- 068/651103 -  Сокерова

------------------------------------------------------------------------

1
. Електромонтьор –  гр.Тетевен - 1 бройка

2.
ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Длъжността “Електромонтьор” с шифър и код съгласно НКПД – 74122009 се характеризира с текущо поддържане, основен и авариен ремонт, на електрическите машини, съоръжения и инсталации, периодично обслужване на помпените агрегати в съответния район.

3.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- Заявление - по образец
- Автобиография - по образец
- Диплома - копие

4.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Образование  -  средно техническо
- Професионален опит  -  над 3 години
- Квалификационни изисквания - да притежава съответната квалификационна група- /минимум ВТОРА/

5.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
- до 31.01.2022

6.
МЯСТО НА ПОДАВАНЕ
- на адрес: гр.Ловеч, ул. Райна Княгиня № 1А, административна сграда на „ВИК“АД гр.Ловеч
- на адрес: гр.Тетевен, ул.Марин Темелски № 3, административна сграда на „ВИК“АД – ПП Тетевен

7.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
- 0889 404 158 - инж.Деян Георгиев
- 0888 551 609 - Марина Сокерова