19 януари 2021 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ТЪРСИ СЕ:

 

 Електромонтьор

 

1.“ЕЛЕКТРОМОНТЬОР”  - код по  НКПД – 74122009

2. Функции и задължения

1.      Следи за изправността на електрическите машини, съоръжения и инсталации;

2.      Осъществява по план текущо поддържане, основен и авариен ремонт на електросъоръженията и инслациите при спазване изискванията на технологичната и трудовата дисциплина;

3.     Извършва монтаж на нови електросъоръжения и инслации при спазване изискванията на технологичната и трудовата дисциплина;

4.      Периодично обслужване на помпените агрегати (гресиране, смазване, смяна на набивка и др.);

5.  Участва в подготовката на електросъоръженията и инслациите за сезонно-профилактичнии прегледи;

 

3.       Изисквания за заемане на длъжността:
-          Образование – средно техническо или висше по специалността
-          Шофьорска книжка – категория В
-          Професионален опит - предимство

 4.      Заплащане
-          Основна заплата – 730 лева
-          Ваучери – 60 лв.
-          Купони за храна – 40 лв.

 5.      Работно място – на територията на община Ловеч