16 октомври 2021 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

при „ВИК“АД – гр.Ловеч

 

1.     Технически ръководител  - гр.Ловеч – 1 бройка

-          ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Длъжността “Технически ръководител”  с шифър и код съгласно НКПД – 31233003, се характеризира с организация на дейността по поддържане, експлоатация и ремонт на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения

2.     Електромонтьор –  гр.Ловеч - 1 бройка

-          ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Длъжността “Електромонтьор” с шифър и код съгласно НКПД – 74122009 се характеризира с поддържане електрическите машини, съоръжения и инсталации.


3 . Отчетник измервателни уреди/водопроводчик – с.Славяни – 1 бройка

-          ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Длъжността “Отчетник измервателни уреди/водопроводчик” с  код съгласно НКПД – 96230001, се характеризира с отчитане на показанията и изправността на водомерите, инкасиране на суми и извършване работи по поддържане, ремонт и профилактика на водопроводните мрежи и съоръжения в определения му район.

 

 

4.      НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

·         ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец

·         АВТОБИОГРАФИЯ  - по образец

·         ДИПЛОМА – копие

 

 

5.      СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

-          ДО 20.09.2021

 

 

6.      МЯСТО НА ПОДАВАНЕ

-          „ВИК“ АД – гр.Ловеч ,  с адрес: гр.Ловеч, ул. Райна Княгиня № 1А,

 

7.      ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ

068/651103 -  Сокерова