15 август 2020 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007

 

Във “В И К” АД – Ловеч има разработена интегрирана система за управление. Системата ISO 9001:2008 за управление на качеството беше внедрена от 01.03.2012 година. На 31 май и 01 юни 2018 година се проведе ре-сертификационния одит за преминаване към ISO 9001:2015. Одитът премина успешно  и завърши без констатирани несъответствия.

Обхвата на сертификацията включва :

“Предоставяне на В и К услуги -Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води”.

Системите ISO 14001:2004 за управление на околната среда и OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа бяха внедрени от 10.07.2013 година.
Контролните одити преминават успешно и без критични несъответствия.  Ре-сертификационният одит на системата ISO 14001:2015 и контролният одит на системата OHSAS 18001:2007 бяха проведени през периода 15-16 август 2017 г. и бяха приключени успешно без критични несъответствия.

 

  
Обхвата на сертификацията включва :
“Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води”

 

Сертификати :

BS OHSAS 18001:2007

 

ISO 9001:2015

  

ISO 14001:2015

 

 

Документи по ре-сертифицирането на стандарт  ISO 9001:2015: