петък 28-02-2020

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Информация
Профил на купувача (  обществени поръчки ) е обособена самостоятелна секция в портала ни за електронни услуги . 
Информацията за архивираните обществени поръчки и публични покани  може да намерите на :
Архив Публични покани
Архив Обществени поръчки