четвъртък 17-10-2019

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
СПРАВКИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОПОДАВАНЕФайл Oписание
Свали Населени места с режимно водоподаване на територията обслужвана от "ВиК" АД гр.Ловеч към четвъртък 17-10-2019
Свали Заповед №14/21.08.2019г., воден режим с.Голям Извор, община Тетевен