понеделник 25-09-2017

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
СПРАВКИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОПОДАВАНЕ

Населени места с режимно водоподаване на територията обслужвана от "ВиК" АД гр.Ловеч към понеделник 25-09-2017

№ по ред Oбщина Населено място Обслужвано население (бр.) Население с режим водоподаване (бр.) Начало на режима Очакван период на действие на режима График на режима (час/денонощие) Основание (уведомление/заповед) Причина за режима Забележка
1Тетевенс. Голям Извор41841819-08-2017 г.до възстановяване на дебита на водоизточника и/или съответно намаление на среднодневната и пикова консумацияЦялото село: на ниска зона ще се подава вода от 09:00 до 09:00 на другия ден; след това на висока зона се подава вода от 09:00 до 09:00 на другия ден , така зоните се редуват през ден.Заповед от кметствотонамаляване на дебита на местния водоизточник     с. Глогово  1647  1647  13-09-2017  до възстановяване на дебита на водоизточника и/или съответно намаление на среднодневнатата и пикова консумация  Цялото село: всеки ден с вода - от 10:00 ч. до 20:00 ч., от 20:00 ч до 10:00 ч. няма да има водоподаване.   Заповед от Общината  намаляване на дебита на местния водоизточник  
2Ловеч с. Прелом818121-08-2017г.до възстановяване на дебита на водоизточника и/или съответно намаление на среднодневната и пикова консумацияВодоподаването ще бъде осигурено за ниска зона от 09:00 ч. до 22:00 ч., без вода от 22:00 ч. до 09:00 ч. ; за висока зона с вода от 19:00 ч. до 10:00 ч., без вода от 10:00 ч. До 19:00 ч.Уведомление до Общинатанамаляване на дебита на местния водоизточникСъставил инж. Владислав Радоев

Забележка: Данните за населението са към 31-12-2014 год. на НСИВиК Оператор : „ВиК" АД гр.Ловеч ,Дата на справката: 22-08-2017 г.