сряда 19-09-2018

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
СПРАВКИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОПОДАВАНЕ

Населени места с режимно водоподаване на територията обслужвана от "ВиК" АД гр.Ловеч към сряда 19-09-2018

№ по ред Oбщина Населено място Начало на режима Очакван период на
действие на режима
График на режима
(час/денонощие)
Основание
(уведомление/заповед)
Причина за режима
- - - - - - - -Съставил инж. Снежинка Пенкова

ВиК Оператор : „ВиК" АД гр.Ловеч

Дата на справката: 17-09-2018 г.