вторник 22-05-2018

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
СПРАВКИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОПОДАВАНЕ

Населени места с режимно водоподаване на територията обслужвана от "ВиК" АД гр.Ловеч към вторник 22-05-2018

№ по ред Oбщина Населено място Обслужвано население (бр.) Население с режим водоподаване (бр.) Начало на режима Очакван период на действие на режима График на режима (час/денонощие) Основание (уведомление/заповед) Причина за режима Забележка
   - - - - -  - - - -  

Съставил инж. Владислав Радоев

Забележка: Данните за населението са към 31-12-2014 год. на НСИВиК Оператор : „ВиК" АД гр.Ловеч ,Дата на справката: 22-08-2017 г.