10 декември 2023 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Актуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
08 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява,че поради авария на магистрален водопровод Черни Осъм ще бъде спряно водоподаването за кв.Гозница на 08.12.2023 от 11.00ч до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на кв."Продимчец" от 09.00ч. до 17.00ч. на 05.12.23г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на с.Йоглав от 09.00ч. до 17.00ч. на 05.12.23г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на с.Пресяка от 09.00ч. до 17.00ч. на 05.12.23г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на квартала над ЖП Гарата от 09.00ч. до 17.00ч. на 04.12.23г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на с.Деветаки от 09.00ч. до 17.00ч. на 04.12.23г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването на с.Йоглав до отстраняване на 04.12.23г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването на с.Абланица до отстраняване на 04.12.23г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
01 декември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на кв."Продимчец" от 09.00ч. до 17.00ч. на 01.12.2023г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Въвеждане режим на водоподаването
30 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Летница уведомява, че във връзка с продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоизточниците на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор – "ВИК" АД гр.Ловеч и § 2 , т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за пресъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи предлагаме да се предприемат следните действия в с.Кърпачево, общ.Летница:
1. Да се въведат ограничения във водоползването, като забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Да се въведе режим на водоползване в с.Кърпачево, като водоподаването ще бъде прекъсвано от 18.00ч. на 01.12.2023г. и ще се възстанови на 04.12.2023г. в 08:00ч., като режима ще бъде 1 ден ще има 2 дена няма да има вода.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
28 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица съобщава, че поради авария на ПС Гложене 2-ри подем ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица и с.Малък Извор на 28.11.2023г. от 09.00ч до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Липсващи фактури в портала "Преписка"
25 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК"АД Ловеч уведомява клиентите си, ползващи услугата "електронна ф-ра", че фактурите, издадени след дата 15.11.2023г. вече са налични в портала www.prepiska.com

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
22 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария на довеждащ водопровод ще бъде спряно водоподаването за жк."Младост" на 22.11.2023г. от 23:00ч. до 06:00ч. на 23.11.2023г., в тази връзка част от вилна зона "Бабаковец" ще бъде без водоподаване до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
21 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Летница уведомява, че на 21.11.2023г. ще бъде прекъснато водоподаването за гр.Летница поради авариен ремонт по бул."България". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9:00ч. до приключване на аварийните дейности.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за кв."Вароша" на 20.11.2023г. от 11:00ч до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч ПП-Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването на кв."Гозница" до отстраняване на 15.11.2023г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за квартала над гарата от 09.00ч. до отстраняване на аварията на 15.11.2023г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
14 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авария на захранващ водопровод за с.Румянцево ще бъде спряно водоподаването на селото от 17:00ч. на 14.11.2023г. до 12:00ч. на 15.11.2023г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Въвеждане режим на водоподаването
14 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на ул."Осъмска" от 09.00ч. до 17.00ч. на 14.11.23г.

"ВИК" АД гр.Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Въвеждане режим на водоподаването
14 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването на с.Горан до отстраняване на 14.11.23г.

"ВИК" АД гр.Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Въвеждане режим на водоподаването
14 ноември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за част от с.Радювене от 09.00ч. до 17.00ч. на 14.11.23г.

"ВИК" АД гр.Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 0889 404 166

068 651 165
Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 08:00 до 17:00 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110

ЗА САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРА :
                 068 651 162


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати