17 април 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Актуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
16 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на водопровода ще бъде спряно водоподаването за за квартала под "Мелта" на 16.04.2024г. от 13.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за квартала над ЖП Гарата на 12.04.2024г. от 08.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за с.Българене на 12.04.2024г. от 08.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
11 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Летница уведомява, че поради авария на захранващ водопровод ще бъде прекъснато водоподаването за с.Крушуна на 11.04.2024г. от 10:30ч. до отстраняване на аварията

"ВИК" АД Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
10 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на водопровода ще бъде нарушавано водоподаването за част от ЖК "Младост" от 09.00ч. до 17.00ч. на 10.04.24г.;11.04.24г. и 12.04.24г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на водопровода ще бъде спряно водоподаването за част от ЖК "Младост" на 09.04.2024г. от 10.00ч. до 12.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Летница уведомява, че на 09.04.2024г. ще бъде прекъснато водоподаването за гр.Летница поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа по бул."България" /срещу басейна/. Водоподаването ще бъде прекъснато от 08:00ч. до приключване на ремонтните дейности.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Летница уведомява, че поради възникнала авария на бул."България" ще бъде прекъснато водоподаването за гр.Летница на 05.04.2024г. от 10:00ч. до отстраняване на аварията. до приключване на аварийните дейности.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Тетевен уведомява, че на 02.04.2024г. ще се извършва профилактика и ремонт на Напорен Водоем „Висока зона” в с.Гложене, поради което ще бъде нарушено водоподаването към абонатите от високите части на селото, от 9:00ч до завършване на ремонтите дейности в рамките на работния ден.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
01 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Угърчин уведомява, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод Сопот-Микре, ще бъде прекъснато водоподаването за селата Микре и Голец на 01.04.2024г. от 10:00ч. до 17:00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Угърчин поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 164 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Угърчин.

 

Временно прекъсване на водоподаването
01 април 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Тетевен уведомява, че на 01.04.2024г. ще се извършва профилактика и ремонт на Напорен Водоем „Висока зона” в с.Гложене, поради което ще бъде нарушено водоподаването към абонатите от високите части на селото, от 9:00ч до завършване на ремонтите дейности в рамките на работния ден.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
29 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването за с.Александрово на 29.03.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
27 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на водопровод ще бъде спряно водоподаването за с. Г.Павликене на 28.03.2024г. от 08.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
25 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването за с.Лешница на 25.03.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА
22 март 2024 г.

Поделение
По повод отбелязването на Световния ден на водата на 22.03.2024г. и предложената инициатива на "Български ВиК Холдинг" ЕАД за засаждане на дръвчета на териториите обслужвани от ВиК операторите, ръководството и служителите на "ВИК" АД – Ловеч взеха присърце идеята.
В няколко района на дружеството бяха засадени общо 110 бр. фиданки на топола и чинар.
С голям ентусиазъм и прекрасно настроение в начинанието се включиха: ПП - Угърчин, Луковит, Тетевен, Ябланица; ПСОВ – Луковит; ПСОВ – Ябланица и не на последно място ПСОВ – Ловеч, където в саденето на дръвчета с голям интерес се включиха и френските стажанти Флорина и Браян, които са тук за 4-седмичен стаж в лабораторния комплекс на ПСОВ.

 
 
 

 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА
21 март 2024 г.

Поделение
Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние и обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството.
В навечерието на Световния ден на водата 22.03.2024г. ученици от НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов – Ловеч и ОУ „Панайот Пипков“ с интерес и любознателност се запознаха със съоръженията и начина на работа в ПСОВ – Ловеч. Научиха, че канализационните системи представляват комплект от съоръжения, чието предназначение е да приемат отпадъчните води от населените места и да ги отведат извън техните предели до съответните приемници или пречиствателни станции, като обезпечат здравно – хигиенните условия на населението и осигурят условия за развитие на промишлените предприятия. Те имат важно значение както за благоустрояването на населените места като част от тяхната инфраструктура, така и за опазване на околната среда.


         
         
           
           
           
           


 

 

Временно прекъсване на водоподаването
21 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за кв."Гозница" на 21.03.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за ул."Стефан Караджа" и ул."Христо Ботев" на 20.03.2024г. от 08.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на ул."Стефан Караджа" /от №15 до №21/ на 19.03.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за кв."Продимчец" на 18.03.2024г. от 16.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 март 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч – ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването на ул."Стефан Караджа" /от №15 до №21”/ на 18.03.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 
0889 404 166

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 08:00 до 17:00 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110

ЗА САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРА :
                 068 651 162


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати