12 юни 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
  ИмеРазмерСвален
СвалиДекларация – Съгласие(DOC)54,50 KB2654
СвалиИскане сградно отклонение(DOC)34,50 KB1962
СвалиGDPR-Искане за коригиране на лични данни (DOC)634,35 KB1555
СвалиGDPR-Заявление за достъп до лични данни (DOC)634,68 KB1502
СвалиGDPR-Искане за предоставяне на лични данни (DOC) 634,31 KB1430
СвалиGDPR-Искане за изтриване/заличаване на лични данни (DOC)634,76 KB1092
СвалиЗаявление за електронна фактура(DOC)184,50 KB1081
СвалиЗаявление за издаване на становише с изходни данни (DOC)42,00 KB821
СвалиЗаявление за Съгласуване на проект/скица (DOC)38,50 KB774
СвалиGDPR-Декларация за предоставяне, обработка и съхр.на лични данни103,50 KB736
СвалиЗаявление за Разрешително и Договор (DOC)41,50 KB731
СвалиЗаявление за неначисляване на услуги (DOC)48,50 KB609
СвалиЗаявление регистрация/пререгистрация(DOC)47,50 KB122
СвалиЗаявление за преустановяване на ВиК услуги41,00 KB90
СвалиИСКАНЕ за Сторниране на дублирано плащане88,64 KB68