13 август 2022 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
  ИмеРазмерСвален
СвалиДекларация – Съгласие(DOC)54,50 KB2409
СвалиИскане сградно отклонение(DOC)33,50 KB1791
СвалиGDPR-Искане за коригиране на лични данни (DOC)634,35 KB1429
СвалиGDPR-Заявление за достъп до лични данни (DOC)634,68 KB1367
СвалиGDPR-Искане за предоставяне на лични данни (DOC) 634,31 KB1310
СвалиGDPR-Искане за изтриване/заличаване на лични данни (DOC)634,76 KB973
СвалиЗаявление за електронна фактура(DOC)184,50 KB832
СвалиЗаявление регистрация/пререгистрация(DOC)44,00 KB788
СвалиGDPR-Декларация за предоставяне, обработка и съхр.на лични данни103,50 KB617
СвалиЗаявление за издаване на становише с изходни данни (DOC)35,00 KB535
СвалиЗаявление за Съгласуване на проект/скица (DOC)33,50 KB531
СвалиЗаявление за Разрешително и Договор (DOC)37,00 KB527
СвалиЗаявление за неначисляване на услуги (DOC)42,00 KB462