12 юни 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Банкови сметки на ВиК АД гр. Ловеч
 № Банка Разплащателна сметка № BIC код
1. ПЪРВА ИНВЕСТ. БАНКА

BG44 FINV 9150 1016 4060 74 FINV BGSF
2. БАНКА ДСК ЕАД

BG45 STSA 9300 0006 8789 08 STSA BGSF
3. ОББ АД

BG02 UBBS 8002 1056 1849 16 UBBS BGSF

 

Можете да използвате номерата на сметките за да заплатите задължения към нас с платежно нареждане, като в полето основание задължително изпишете потребителски(абонатен) номер и при възможност номерата на фактурите, които може да намерите в справките "Проверка на задължение физически лица"  и "Проверка на задължение фирми/бюджет" в сайта.