17 април 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

 

Във “В И К” АД – Ловеч има разработена интегрирана система за управление. Системата ISO 9001:2008 за управление на качеството беше внедрена от 01.03.2012 година. На 31 май и 01 юни 2018 година се проведе ре-сертификационния одит за преминаване към ISO 9001:2015. Одитът премина успешно  и завърши без констатирани несъответствия.

Обхвата на сертификацията включва :

“Предоставяне на В и К услуги -Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води”.

Контролните одити преминават успешно и без критични несъответствия.  Ре-сертификационният одит на системата ISO 14001:2015 беше проведен през периода 15-16 август 2017 г. и приключи успешно без критични несъответствия. Ресертификационният одит за преминаване от OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018 беше проведен през периода 13-14 юли 2020 г. и премина без несъответствия.

 

  
Обхвата на сертификацията включва :
“Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води”

 

Сертификати :

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

 

 

Документи по ре-сертифицирането на стандарт  ISO 45001:2018: