22 февруари 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Обяви за свободни работни места
Отчетник измервателни уреди - 04 октомври 2023 г.


1.
Длъжност: „отчетник измервателни уреди“ – код по НКПД 96230001
- две свободни места

2. Функции и задължения:

- отчитане показания на водомерите във вилните зони  и други части на гр.Ловеч, свързани с вдигане на тежки капаци на шахти; 
констатиране на повреди или нередности по водомерния възел; 
следи за незаконни връзки преди водомера; 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
образование – средно или средно специално; 
професионален опит – предимство;

4. Работно място –  гр. Ловеч

5. Допълнителна информация:
гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня“ 1а,
ст.103 -  инж.Христо Семков – ръководител ПП Ловеч
тел.за контакт 0889404149

6. Срок за подаване на документи  / по образец / –  до 10.11.2023 год.

7. Място за подаване на документи: 
гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня“ 1а,
ст.306 -  Марина Сокерова 
тел.за контакт 0888551609