13 август 2022 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
плати on-line
плати on-line
   само за физически лица

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
11 август 2022 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария, ще бъде спряно водоподаването за с.Умаревци, с.Дойренци и с.Соколово на 11.08.2022г до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
10 август 2022 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария на ул."Ген.Доброволски", ще бъде спряно водоподаването за квартала под Мелта на 10.08.2022г от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 август 2022 г.

Поделение „В и К” - АД Ловеч ПП Тетевен уведомява, че на 09.08.22г. поради авария на УВ ще бъде спряно водоподаването за квартал „Полатен” на гр.Тетевен от 8:30 до отсраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 август 2022 г.

Поделение “ВИК”-АД гр.Ловеч уведомява, че във връзка със засушаването и силното намаляване на дебита на водоизточника за с.Прелом на основание чл.9, т.1,2 и 3 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор –„ВиК” АД гр. Ловеч и §2, т.1,2и 3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА №4 от 2004г. за условията реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи е въведен режим на водоползване в с.Прелом, като водоподаването ще бъде осигурено от 09.00ч. до 20.00ч. през 1 ден считано от 07.08.2022г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 август 2022 г.

Поделение “В и К” АД Ловеч - ПП Априлци уведомява, че поради реконструкция на магистрален водопровод в гр.Априлци на "ВиК" - гр.Габрово район Севлиево, помпена станция "Паздери" няма да работи от 09.08.2022г до 11.08.2022г, като водоподаването за м."Боголонта", м."Паздери" и м."Татарлии" ще бъде спряно.

"В и К" АД Ловеч - ПП Априлци поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0889 404 163 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
06 август 2022 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че поради авариен ремонт на хранителна тръба, ще бъде спряно водоподаването за с.Крушуна на 07.08.2022г.до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 август 2022 г.

Поделение “ВИК”-АД гр.Ловеч уведомява, че поради аварии в с.Умаревци и в с.Дренов, ще бъде нарушено водоподаването за с.Умаревци и с.Дренов на 05.08.2022г до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
03 август 2022 г.

Поделение “ВИК”-АД гр.Ловеч уведомява, че поради авария в с.Умаревци, ще бъде нарушено водоподаването за с.Умаревци на 03.08.2022г до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
03 август 2022 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че поради авариен ремонт на тласкателна тръба в с.Крушуна, ще бъде спряно водоподаването за с.Крушуна на 03.08.2022г., от 08:00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 август 2022 г.

Поделение На 02.08.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването за гр.Летница, поради авариен ремонт на уличен водопровод по ул."Филип Тотю". Водоподаването ще бъде възстановено до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
29 юли 2022 г.

Поделение Във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за с. Пресяка на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор – „ВиК” АД гр. Ловеч и § 2 , т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за пресъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи:
1. Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Въвежда се режим на водоползване в село Пресяка, като водоподаването ще бъде осигурено от 08.00ч. до 20.00ч. - считано от 29.07.2022г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
29 юли 2022 г.

Поделение Във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за с.Прелом на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор – „ВиК” АД гр. Ловеч и § 2 , т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за пресъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи:
1. Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Въвежда се режим на водоползване в село Прелом, като водоподаването ще бъде осигурено от 08.00ч. до 20.00ч. - считано от 29.07.2022г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
29 юли 2022 г.

Поделение Във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за с. Къкрина на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор – „ВиК” АД гр. Ловеч и § 2 , т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за пресъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи:
1. Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Въвежда се режим на водоползване в село Къкрина, като водоподаването ще бъде осигурено от 08.00ч. до 20.00ч. - считано от 29.07.2022г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
27 юли 2022 г.

Поделение Поради авария до бл.310 е спряно водоподаването за част от ж-к "Младост" през нощта на 27.07.2022г до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
26 юли 2022 г.

Поделение „ВиК“ АД гр.Ловеч - ПП Ябланица съобщава, че поради планов ремонт от Електроразпределение на ПС"ГЛОЖЕНЕ "-2 ри подем ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица и с М.Извор от 09.00часа на 26.07.22г.до възстановяване на ел.захранването.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
26 юли 2022 г.

Поделение „В и К” - АД Ловеч ПП Тетевен уведомява, че на 26.07.22г. поради авария на УВ на улица „Братя Цакови“ в гр.Тетевен ще бъде спряно водоподаването за „Висока зона“ от 7:00 до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
25 юли 2022 г.

Поделение „В и К” - АД Ловеч ПП Тетевен уведомява, че поради продължителното засушаване, недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението със ЗАПОВЕД №08 / 25-07-2022г. издадена от КМЕТСТВО СЕЛО ГОЛЯМ ИЗВОР, се въвежда воден режим, съгласуван със "ВИК" - гр.Тетевен и техния представител за с.Голям извор. Определя се следния график, за спиране и пускане на питейната вода от спирателен кран намиращ се на ул."Димитър Крачунов" №7.
От 12.00ч. на 26-07-2022г. до 12.00ч. на 27-07-2022г., ще бъде спряно водоподаването за:
ул."Грозьо Съйков Топалски" - целия участък
ул."Васил Бушеранов" - целия участък
ул."Първомайска" от №4 до №59
ул."Бековото" - целия участък
ул."Витко Лалев" - целия участък
ул."Георги Стойков" от №39 до бензиностанцията
ул."Генерал Дандевил" - целия участък
ул."Опълченска" - целия участък
ул."Нивище" - целия участък, което ще се повтаря пре 24 часа до възстановяване на водния баланс.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
25 юли 2022 г.

Поделение „ВиК” АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЛЕТНИЦА съобщава, че поради аварриен ремонт на ул."Ганчо Донев", ще бъде прекъснато водоподаването за с.Крушуна на 25.07.2022г. от 10.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
22 юли 2022 г.

Поделение “В и К” АД Ловеч - ПП Априлци уведомява, че поради авариен ремонт ще бъде спряно водоподаването за ул."Събевска" и ул."Ковашка" в кв.”Острец” на 22.07.2022г. от 10:30ч. до 17:00ч.

"В и К" АД Ловеч - ПП Априлци поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0889 404 163 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
21 юли 2022 г.

Поделение „ВиК” АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЛЕТНИЦА съобщава, че на 21.07.2022Г. в 9:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването за гр.Летница по ул.Витоша и ул.Сергей Румянцев. Водоподаването ще бъде възстановено до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 юли 2022 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария на ул."Ген.Доброволски", ще бъде спряно водоподаването за квартала под Мелта на 20.07.2022г от 12.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 юли 2022 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария на ул."Христо Русков", ще бъде спряно водоподаването за кв."Продимчец" на 18.07.2022г от 11:00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 юли 2022 г.

Поделение „ВиК” АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЛЕТНИЦА съобщава, че на 16-ти и 17.07.2022г. ще бъде намалено водоподаването за гр.Летница поради авариен ремонт на Помпена Станция Смърдешка.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 0889 404 166

068 651 165
Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 07:30 до 17:15 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати