02 октомври 2023 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Актуална информация
Въвеждане режим на водоподаването
29 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за с.Къкрина на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор — „ВИК” АД гp.Ловеч и § 2, т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи предлагаме:
1. Да се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Да се въведе режим на водоползване във високите части на село Къкрина като водоподаването ще бъде осигурено от 08.00ч. до 20.00ч. - считано от 29.09.2023г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
28 септември 2023 г.

Поделение „ВиК“ АД гр.Ловеч - ПП Ябланица съобщава, че поради намаляване дебита на ВС „Видрите“ с.Гложене ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица, с.Брестница, с.Малък Извор и Циментов Завод с.Златна Панега до възстановяване на дебита на извора.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
28 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради драстично намаляване дебита на извор "ВИДРИТЕ" в с.Гложене, ще бъде нарушено водоподаването за следните населени места: с.Гложене, с.Глогово, с.Градежница, с.Малка Брестница, с.Пещерна, с.Торос, с.Дъбен, с.Български Извор и гр.Ябланица, до възстановяване дебита на извора.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Въвеждане режим на водоподаването
26 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за с.Дренов на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор — „ВИК” АД гp.Ловеч и § 2, т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи предлагаме:
1. Да се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Да се въведе режим на водоползване във високите части на село Дренов като водоподаването ще бъде осигурено от 08.00ч. до 20.00ч. през ден - считано от 02.10.2023г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Въвеждане режим на водоподаването
26 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД Ловеч ПП-Летница съобщава, че поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за гр.Летница на 26.09.2023г. от 10:00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
26 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария в кв.Продимчец, щe бъде спряно водоподаването в квартала на 26.09.2023г. от 09.00ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Въвеждане режим на водоподаването
21 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД Ловеч ПП-Летница съобщава,че поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, се въвежда режим на водоподаването за с.Горско Сливово като водоподаването ще бъде спряно в 20.00ч. на 21.09.2023 и режимът ще бъде: 1 ден има вода 1 ден - няма

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Въвеждане режим на водоподаването
20 септември 2023 г.

Поделение „ВИК” АД-Ловеч ПП Угърчин уведомява, че поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, считано от 19.09.2023г се въвежда режим на водоподаването в с.Каленик както следва : Водоподаването ще бъде спирано от 08.00ч.(нечетна дата) до 14.00ч. на следващия ден (четна дата)

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Угърчин поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 164 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Угърчин.

 

Временно прекъсване на водоподаването
14 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД Ловеч - ПП Тетевен уведомява, че на 14.09.2023г. поради авария на УВ на ул."Янко Сакъзов", ще бъде нарушено водоподаването за квартал „Полатен” на гр.Тетевен от 13:00ч. до отсраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
14 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за с.Пресяка на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор — „ВИК” АД гp.Ловеч и § 2, т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи предлагаме:
1. Да се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Да се въведе режим на водоползване в село Пресяка, като водоподаването ще бъде осигурено през ден, както следва:
от 14.09.2023г. - висока зона от 08:00ч до 20:00ч.
от 15.09.2023г. - ниска зона от 08:00ч до 20:00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
14 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авария в гр.Луковит ще бъде спряно водоподаването за ул.„Предел“, ул.„Раковска“ и прилежащите към тях на 14.09.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД Ловеч - ПП Тетевен уведомява, че на 13.09.23 г. поради реконструкция на уличен водопровод на ул.„Братя Цакови“ ще бъде спряно водоподаването на „Висока зона” гр.Тетевен от 09:00ч. до завършване на строително ремонтните дейности в рамките на работния ден.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 13.09.2023г. ще бъде прекъснато водоподаването за с.Горско Сливово поради авариен ремонт по ул."Дечо Алтънов". Водоподаването ще бъде прекъснато от 08:00ч. до приключване на авариийния ремонт.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 12.09.2023г ще бъде прекъснато водоподаването за с.Крушуна поради авариен ремонт на напорен водопровод. Водоподаването ще бъде прекъснато от 08:00ч. до приключване на аварийния ремонт.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
11 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването за квартала от "Салито" до ул."Волов" на 11.09.2023г. от 11.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
11 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването за ул."Волов" в участъка от ул."Търговска" до бул."България" на 11.09.2023г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
07 септември 2023 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч уведомява, че поради авария в с.Горан, щe бъде спряно водоподаването за селото на 07.09.2023г. от 09.00ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД Ловеч - ПП Тетевен уведомява, че поради силно замътване на водата от Речно Водохващане „Болованджика“ ще бъде нарушено водоподаването за гр.Тетевен и с.Рибарица на 04.09.2023г. до нормализиране на водата за питейно – битови нужди.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 05.09.2023г. ще бъде прекъснато водоподаването за с.Крушуна поради авариен ремонт на хранителна тръба ф200 АЦ. Водоподаването ще бъде прекъснато от 08:00ч. до приключване на аварийния ремонт.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 септември 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 04.09.2023г. ще бъде прекъснато водоподаването за с.Крушуна поради авариен ремонт на хранителна тръба ф200 АЦ. Водоподаването ще бъде прекъснато от 11:00ч. до приключване на аварийния ремонт.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
04 септември 2023 г.

Поделение „ВиК“ АД гр.Ловеч - ПП Ябланица съобщава, че поради авария на ВВМ ще бъде спряно водоподаването за гр.Ябланица – висока зона на 04.09.2023г. от 08:30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 0889 404 166

068 651 165
Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 08:00 до 17:00 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110

ЗА САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРА :
                 068 651 162


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати