22 февруари 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Процедури по ЗОП
Процедура № 8 - 25 юни 2014 г.

Доставка на ПЕВП тръби и фитинги за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи”

Дата на публикуване: 25.06.2014г.

Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 31.07.2014г.

Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 07.08.2014г.

 

Процедура № 7 - 11 юни 2014 г.

„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група

Дата на публикуване: 11.06.2014г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 28.07.2014г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 07.08.2014г.

 

Процедура № 6 - 29 май 2014 г.

Доставка на горива за нуждите на “ВиК” АД, гр.Ловеч ”

Дата на публикуване: 29.05.2014г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 14.07.2014г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 24.07.2014г.

 

Процедура № 5 - 14 май 2014 г.
Доставка на спирателна, друга водопроводна арматура и принадлежности за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода” 

Дата на публикуване: 14.05.2014г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 18.06.2014г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 25.06.2014г. 
 

Процедура № 4 - 30 април 2014 г.
“Доставка на водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за  нуждите на „ВиК АД, гр.Ловеч“

Дата на публикуване: 30.04.2014г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 05.06.2014г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 12.06.2014г. 
 

Процедура № 3 - 29 април 2014 г.
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група“
Дата на публикуване: 29.04.2014г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 16.06.2014г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 26.06.2014г. 
 

Процедура № 2 - 28 март 2014 г.
„Доставка на активна електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група “
Вид на процедурата - договаряне без обявление по реда на ЗОП
 

Процедура № 1 - 06 февруари 2014 г.

„Доставка на инертни материали”

Дата на публикуване: 06.02.2014г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 19.03.2014г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 26.03.2014г.
 

Процедура № 7 - 18 септември 2013 г.

“Доставка на ПЕВП тръби и фитинги за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи”

Дата на публикуване: 18.09.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 23.10.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 30.10.2013г.

 

Процедура № 6 - 16 септември 2013 г.
„Пренос чрез разпределителните мрежи на електрическа енергия средно напрежение до обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч находящи се на територията на област Ловеч “  - договаряне без обявление.

Дата на публикуване: 16.09.2013г.

Детайли на сайта на агенцията за обществени поръчки
 

Процедура № 5 - 04 септември 2013 г.
„Доставка на спирателна и регулираща арматура за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи за питейна вода“
 
Дата на публикуване: 04.09.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 09.10.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 16.10.2013г.

 

Процедура № 4 - 03 юни 2013 г.

„Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група,  за нуждите на „ВиК“АД, гр. Ловеч

Дата на публикуване: 03.06.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 09.07.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 16.07.2013г.

 

Процедура № 3 - 16 май 2013 г.
„Доставка на инертни материали“
 
Дата на публикуване: 16.05.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 20.06.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 27.06.2013г.
 

Процедура № 2 - 15 май 2013 г.

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв.“Дикисана“, гр.Ловеч, общ.Ловеч“

Дата на публикуване: 15.05.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 18.06.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 25.06.2013г.

 

Процедура № 1 - 11 април 2013 г.
“Изпълнение на строително-монтажни работи за подобрение на водоснабдителната мрежа на гр. Ловеч”


Дата на публикуване: 11.04.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 10.05.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 17.05.2013г.


 

Процедура № 8 - 21 декември 2012 г.

"Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К” АД гр.Ловеч"

 


Дата на публикуване: 21.12.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 24.01.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 31.01.2013г.
 

Процедура № 7 - 07 декември 2012 г.

Процедура № 7 от 07.12.2012г.«Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1 500 000,00 лева на "ВиК" АД, гр.Ловеч за изграждане и реконструкция на обекти на територията на област Ловеч» - договаряне без обявление.


Дата на публикуване: 11.12.2012г.

 

Процедура № 6 - 28 септември 2012 г.

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1 500 000,00 лева на "ВиК" АД, гр.Ловеч за изграждане и реконструкция на обекти на територията на област Ловеч"

Дата на публикуване: 28.09.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 05.11.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 15.11.2012г.

 

Процедура № 5 - 18 септември 2012 г.
“Доставка на ПЕВП тръби и фитинги за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи”


Дата на публикуване: 18.09.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 23.10.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 30.10.2012г.

 

Процедура № 4 - 02 юли 2012 г.

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1 500 000,00 лева на "ВиК" АД, гр.Ловеч за изграждане и реконструкция на обекти на територията на област Ловеч"

Дата на публикуване: 02.07.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 14.08.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 24.08.2012г.

 

Процедура № 3 - 28 май 2012 г.

"Доставка на инертни материали"

Дата на публикуване: 28.05.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 26.06.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 03.07.2012г.
 

Процедура № 2 - 16 май 2012 г.
Доставка на спирателна и регулираща арматура за изграждане и аварийни нужди на водопроводни мрежи за питейна вода

Дата на публикуване: 16.05.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 12.06.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 19.06.2012г.


 

Процедура № 1 - 12 март 2012 г.
Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1 500 000,00 лева на "ВиК" АД, гр.Ловеч за изграждане и реконструкция на обекти на територията на област Ловеч»

Дата на публикуване: 12.03.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 24.04.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00ч. на 04.05.2012г.


 

00991-2011-0010 - 22 ноември 2011 г.

Покупка от бензиностанциите на гориво за нуждите на „ВиК” АД, гр.Ловеч при експлоатационен район – Тетевен

Дата на обявяване: 22.11.2011г.
Срок за получаване на документация : 20-12-2011
Срок за представяне на оферти: 27.12.2011 г.