12 юни 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Публични покани
Покана №10 - 25 юни 2014 г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:„Охрана на обект на „В и К” АД, гр. Ловеч - Помпена станция „Сливешко ливаде” – разположена в землището на с. Сливек, общ. Ловеч“

 Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9031119/25.06.2014г.

Дата на публикуване: 25.06.2014 г.

Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 17.07.2014 г.

Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 17.07.2014 г.

 

Покана №9 - 18 юни 2014 г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: "Аварийно възстановяване въздушно преминаване на водопровод по мост – Източна индустриална зона, ул. „Велико Търново”, гр. Ловеч”
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9030685/18.06.2014г. 

Дата на публикуване: 18.06.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 27.06.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 27.06.2014 г. 

 

Покана №8 - 13 юни 2014 г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:Доставка на 1 брой каналочистачна машина – втора употреба“

 Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9030485/13.06.2014г. 

Дата на публикуване: 13.06.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 27.06.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 27.06.2014 г.


 

Покана №7 - 12 юни 2014 г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Летница - ул. "Христо Ботев" І етап /от ОТ 61-63 до ОТ 67/”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9030420/12.06.2014г. 

Дата на публикуване: 12.06.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 23.06.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 23.06.2014 г.

 

Покана №6 - 10 юни 2014 г.
ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:
 "Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч”
 
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9030275/10.06.2014г. 
Дата на публикуване: 10.06.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 20.06.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 20.06.2014 г.
 

Покана №5 - 09 юни 2014 г.
ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:
"Строително-монтажни работи при ремонт на резервоари, помпени станции и съоръжения на «ВиК» АД, гр. Ловеч”
 Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9030234/09.06.2014г. 
Дата на публикуване: 09.06.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 18.06.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 18.06.2014 г. 
 

Покана №4 - 09 юни 2014 г.
ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: 
„Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка за нуждите на ПСОВ към “ВиК” АД, - гр.Ловеч”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9030228/09.06.2014г. 
Дата на публикуване: 09.06.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 24.06.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 24.06.2014 г. 
 

Покана №3 - 27 май 2014 г.
ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: 
"Доставка на лабораторни тестове за апарат HACH LANGE DR 3900 и реактиви за нуждите на ПСОВ при „ВиК” АД, гр.Ловеч”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9029713/27.05.2014г. 
Дата на публикуване: 27.05.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 06.06.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 06.06.2014 г.
 

Покана №2 - 07 май 2014 г.
"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:
„Доставка на апаратура за локализиране на водопроводи и откриване на течове“
 
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9028940/07.05.2014г.

Дата на публикуване: 07.05.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 20.05.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 20.05.2014 г.
 

Покана №1 - 17 януари 2014 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: „Охрана на обекти на „В и К” АД, гр. Ловеч”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9024824/17.01.2014г.

Дата на публикуване: 17.01.2014 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 30.01.2014 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 30.01.2014 г.
 

Покана №13 - 16 декември 2013 г.
"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

„Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „В и К”АД – Ловеч”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9023984/16.12.2013г.

            Дата на публикуване: 16.12.2013 г.
            Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 08.01.2014 г.
            Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 08.01.2014 г.
 

Покана №12 - 19 ноември 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:
„Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9022498/19.11.2013г.

Дата на публикуване: 19.11.2013 г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 28.11.2013 г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 28.11.2013 г. 
 

Покана №11 - 11 септември 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

„Доставка на течен хлор за нуждите на „В и К“ АД, гр. Ловеч“

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9019800/11.09.2013г.

Дата на публикуване: 11.09.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 24.09.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 24.09.2013г.


 

Покана №10 - 26 юли 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: „Доставка на водомери с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и/или импулсен изход, модули и система за дистанционно отчитане, конфигуриране на системата за дистанционно отчитане и пуск в експлоатация и обучение на персонал, за нуждите на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на кв.”Дикисана”, гр.Ловеч, община Ловеч”“

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9018085/26.07.2013г.

Дата на публикуване: 26.07.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 07.08.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 07.08.2013г.
 

Покана №9 - 24 юли 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка с центрофуги GEA – Westfalia – UCD 345  за нуждите на ПСОВ към “ВиК” АД, - гр.Ловеч”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9017969/24.07.2013г.

Дата на публикуване: 24.07.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 14.08.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 14.08.2013г.

 

Покана №8 - 08 юли 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9017419/08.07.2013г.

Дата на публикуване: 08.07.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 18.07.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 18.07.2013г.
 

Покана №7 - 19 юни 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: „Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв. „Дикисана”, гр.Ловеч, Община Ловеч, съгласно чл.166 ал.1 и 2, и чл. 176а от ЗУТ““

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9016714/19.06.2013г.

Дата на публикуване: 19.06.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 02.07.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 02.07.2013г.

 

Покана №6 - 13 юни 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обекти:

- „Изграждане на уличен водопровод от ОТ492 към ОТ 587 за ЦНСТ в УПИ III, кв.26, гр.Луковит“;

- „Изграждане на уличен водопровод от ОТ90 към ОТ 97 за ЦНС в УПИ II, кв.12, гр.Луковит““

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9016517/13.06.2013г.

Дата на публикуване: 13.06.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 25.06.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 25.06.2013г.

 

Покана №5 - 31 май 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

 

Доставка на лабораторни тестове за апарат HACH LANGE DR 3900 и реактиви за нуждите на ПСОВ при „ВиК” АД, гр.Ловеч”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9016029/31.05.2013г.

Дата на публикуване: 31.05.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 11.06.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 11.06.2013г.

 

Покана №4 - 22 май 2013 г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобрение на ВиК мрежата на гр. Ловеч”, Община Ловеч, съгласно чл.166 ал.1 и 2, и чл. 176а от ЗУТ““

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9015746/22.05.2013г.

Дата на публикуване: 22.05.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 06.06.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 06.06.2013г.

 

Покана №3 / ПРЕКРАТЕНА - 17 май 2013 г.

Поради допуснати технически грешки избора на изпълнител се прекратява считано от 23.05.2013г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ултразвукови разходомери за нуждите на „В и К” АД, гр .Ловеч““

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9015574/17.05.2013г.

Дата на публикуване: 17.05.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 29.05.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 29.05.2013г.

 

Покана №2 - 12 февруари 2013 г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

Доставка на автомобилни и индустриални гуми за нуждите на „В и К“ АД, гр. Ловеч“ 

 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9012116/12.02.2013г.

Дата на публикуване: 12.02.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 26.02.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 26.02.2013г.

 

 

Покана № 1 - 17 януари 2013 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

"Охрана на обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч"

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9011244/17.01.2013г.

Дата на публикуване: 17.01.2013г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 04.02.2013г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 04.02.2013г.

 

Покана № 9 - 12 декември 2012 г.

"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

"Предоставяне на услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS, с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на „В и К”АД – Ловеч”

 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9010133/12.12.2012г.

 

Дата на публикуване: 12.12.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 27.12.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 27.12.2012г.

 

Пoкана № 8 - 21 ноември 2012 г.


"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: 


"Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч” 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9008958/21.11.2012г.

Дата на публикуване: 21.11.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 03.12.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 03.12.2012г.

 

Покана № 7 - 06 ноември 2012 г.


"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

„Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „В и К”АД – Ловеч” .

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9008355/06.11.2012г.


Дата на публикуване: 06.11.2012г.

Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 27.11.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 27.11.2012г.

 

Покана № 6 - 18 септември 2012 г.

ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: 

"ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН ХЛОР ЗА НУЖДИТЕ НА „ВИК“ АД, ГР.ЛОВЕЧ“ .

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9006433/18.09.2012г.


Дата на публикуване: 18.09.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 02.10.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 02.10.2012г.

 

Покана № 5 - 24 август 2012 г.


"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование: 

„Авариен ремонт на уличен водопровод по ул.Извора (от ОТ 87, през ОТ 86,85,84,83,133, 132,134 до ПС "Белилото" и от ОТ 83А до ОТ 80,81,79) в с.Български Извор, община Тетевен”. 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9005541/24.08.2012г.

Дата на публикуване: 24.08.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 04.09.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 04.09.2012г.


 

Покана № 4 - 30 юли 2012 г.


"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка с центрофуги GEA – Westfalia – UCD 345  за нуждите на ПСОВ към “ВиК” АД, - гр.Ловеч”. 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9004511/30.07.2012г.

Дата на публикуване: 30.07.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 14.08.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 14.08.2012г.


 

Покана № 3 - 04 юли 2012 г.


"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

“Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч”.

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9003527.

Дата на публикуване: 04.07.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 17.07.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 17.07.2012г.


 

Покана № 2 - 28 май 2012 г.


"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование:

„Доставка на лабораторни тестове за апарат HACH LANGE DR 2800 и реактиви за нуждите на ПСОВ при „ВиК” АД, гр.Ловеч”. 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9002205

Дата на публикуване: 28.05.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 07.06.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 07.06.2012г. 

Покана № 1 - 06 март 2012 г.


"ВиК" АД, гр. Ловеч отправя Публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с наименование 

„Доставка на автомобилни и индустриални гуми за нуждите на „ВиК“ АД, гр.Ловеч“. 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчка при Агенция за обществени поръчки под уникален код - 9000047

Дата на публикуване: 06.03.2012г.
Срок за получаване на документацията: до 17:00 ч. на 16.03.2012г.
Срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 16.03.2012г.