10 декември 2023 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

За улеснение и по-ефективно обслужване на потребителите от 2014 г. ВиК АД гр. Ловеч предоставя възможност за отдалечено подаване на преписки посредством въвеждането на електронни услуги.По електронен път може да заявите своето искане, заявление или жалба, като прикачите сканираното и копие(заедно с приложените документи) към попълнената електронна форма на адрес :Документите Ви ще бъдат автоматично входирани в нашата деловодна система, като за всяка активност по тях ще бъдете известявани на Вашата електронна поща. Ако притежавате електронен подпис, за удостоверяване на Вашата самоличност можете да подпишете подадената от Вас преписка и ние ще гарантираме нейното изпълнение аналогично на ръчно подадена. При липса на електронен подпис ще приемем Вашата преписка при условие на прикачено сканирано копие със саморъчно поставен подпис и попълнени данни идентифициращи потребителя в системата на ВиК АД гр. Ловеч - потребителски №, три имена(наименование за юридически лица), ЕГН (ЕИК).Типови бланки на предлаганите стандартни услуги може да намерите в секциятаЗа услугите, които се заплащат трябва да бъдат приложени и платежни документи доказващи плащането.  Актуализация на данни - промяна на име на регистриран потребител извършено през електронната форма е безплатно.

 

Свали Заявление регистрация/пререгистрация
Приложено се прикачва основанието за промяна - документ удостоверяващ правото на собственост. За допълнителна информация не се колебайте да пишете на info@wss-lovech.bg или ни се обадете на посочените тел. номера в центъра за обслужване на клиенти.

Можете да правите справки в деловодството на ВиК АД гр. Ловеч за движението на подадените от Вас документи. Проверката се извършва, като въведете входящия номер на Вашата преписка (Пример ИД-513) и код за достъп (Пример QK416QST), който сте получили при приемането на Вашите документи.

Ако не разполагате с входящия си номер и код за достъп, същите могат да бъдат получени от деловодството на ВиК АД гр. Ловеч, на тел. 068 651112, email info@wss-lovech.bg, както и да Ви бъдат изпратени на избран от Вас адрес на електронна поща.За проверка на движението по Вашата преписка изберете  връзката  


Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайн