21 март 2023 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Цена на предоставяни В и К услуги

 

Цени за предоставяни В и К услуги за потребители на „В И К” АД - гр. Ловеч от 01.07.2022 г.:

На основание Договор за възлагане на управление на изпълнителен Директор  
от 31.05.2019г. и Решение № -БП-11/29.06.2022 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране 
публикува цени на следните В и К услуги:

 

В и К услуга 3без ДДС
Доставяне на вода на потребителите 2.453 лв.
Отвеждане на отпадъчните води

0.106 лв.
Пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнени към тях потребители 0.944 лв.
Промишлени и други стопански потребители
- Степен на замърсяване I 1.045 лв.
- Степен на замърсяване II 1.853 лв.
- Степен на замърсяване III

1.929 лв.
Цена за доставяне на вода на друг ВиК оператор: 0.119 лв.


 

Цени за предоставяни В и К услуги за потребители на „В И К” АД - гр. Ловеч от 01.01.2021 г.:

На основание Договор за възлагане на управление на изпълнителен Директор  
от 31.05.2019г. и Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране 
публикува цени на следните В и К услуги:

 

В и К услуга 3без ДДС
Доставяне на вода на потребителите   1.743 лв.
Отвеждане на отпадъчните води   0.184 лв.
     
Пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнени към тях потребители   0.700 лв.
Промишлени и други стопански потребители    
- Степен на замърсяване I   0.775 лв.
- Степен на замърсяване II   1.377 лв.
- Степен на замърсяване III   1.419 лв.
     
Цена за доставяне на вода на друг ВиК оператор:
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Плевен   0.119 лв.
“ВиК - Стенето” ЕООД - гр.Троян   0.120 лв.


Цени за предоставяни В и К услуги за потребители на „В И К” АД - гр. Ловеч от 01.01.2020 г.:

На основание Договор за възлагане на управление на изпълнителен Директор  
от 31.05.2019г. и Решение № Ц-37/23.12.2019 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране 
публикува цени на следните В и К услуги:

 

В и К услуга 3без ДДС
Доставяне на вода на потребителите   1.776 лв.
Отвеждане на отпадъчните води   0.183 лв.
     
Пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнени към тях потребители   0.682 лв.
Промишлени и други стопански потребители    
- Степен на замърсяване I   0.756 лв.
- Степен на замърсяване II   1.344 лв.
- Степен на замърсяване III   1.385 лв.
     
Цена за доставяне на вода на друг ВиК оператор:
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Плевен   0.120 лв.
“ВиК - Стенето” ЕООД - гр.Троян   0.122 лв.Цени за предоставяни В и К услуги за потребители на „В И К” АД - гр. Ловеч от 01.09.2019 г.:

На основание на чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, 
“В И К” АД – гр. Ловеч публикува утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране 
с Решение № БП-Ц-5/22.08.2019 г. цени на следните В и К услуги:

 

В и К услуга 3без ДДС
Доставяне на вода на потребителите   1.748 лв.
Отвеждане на отпадъчните води   0.18 лв.
     
Пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнени към тях потребители   0.664 лв.
Промишлени и други стопански потребители    
- Степен на замърсяване I   0.736 лв.
- Степен на замърсяване II   1.308 лв.
- Степен на замърсяване III   1.348 лв.
     
Цена за доставяне на вода на друг ВиК оператор:
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Плевен   0.117 лв.
“ВиК - Стенето” ЕООД - гр.Троян   0.119 лв.


Цени за предоставяни ВиК услуги за потребители на „В и К” АД - гр. Ловеч от 01-10-2012г.:

На основание на чл. 26, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, “В и К” АД – гр. Ловеч публикува утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Решение № Ц-37/26.09.2012 г. цени на следните В и К услуги:
В и К услуга 3 без ДДС

Доставяне на питейна вода на потребителите

1.42 лв.

Отвеждане на отпадъчни води (канализация)

0.17 лв.

Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители

0.40 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители 

- Степен на замърсяване I

0.48 лв.

- Степен на замърсяване II

0.79 лв.

- Степен на замърсяване III

1.19 лв.
Цена за доставяне на вода на друг ВиК оператор:
от ВС “Черни Осъм” 0.09 лв.
от ВС “Златна Панега” 0.25 лв.
от ВС “Топля” 0.24 лв.
от ВС “Априлци” 0.21 лв.
На основание чл. 26, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обявените цени за ВиК услугите влизат в сила от 01.10.2012 година.

Цени за предоставяни ВиК услуги за потребители на „В и К” АД - гр. Ловеч от 01-01-2010г.:

В и К услуга 3 без ДДС

Доставяне на питейна вода на потребителите

1.32 лв.

Отвеждане на отпадъчни води (канализация)

0.16 лв.

Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители

0.40 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители

- Степен на замърсяване I 0.48 лв.

- Степен на замърсяване II

0.79 лв.

- Степен на замърсяване III

1.19 лв.
Забележка: Цените за пречистване на отпадъчни води се отнасят само за населените места с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води.